Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα – Η συμβολή του branding

Ένας νέος τομέας, ως μέσο ένταξης στην εργασίας έχει κάνει την εμφάνισή του στην Ελλάδα σήμερα. Μια νέα τάση οι «Κοινωνικές Επιχειρήσεις» ιδρύονται από ανθρώπους που διακατέχονται από δημιουργική τάση για απόκτηση επιχειρηματικής δυναμικής, το λεγόμενο «Κοινωνικό Κεφάλαιο». Οι οργανισμοί αυτοί λειτουργούν μέσα σε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, έχουν μη κερδοσκοπικό σκοπό αλλά κατέχουν την εμπορική ιδιότητα.


Τέτοια παραδείγματα αποτελούν έως σήμερα επιχειρήσεις με αντικείμενο τη Γεωργία, τον έντυπο τύπο, την εστίαση, τον αθλητισμό, τις κοινωνικές υπηρεσίες κ.α.

Αυτές οι μικρές δομές αποτελούν πυρήνες νέων ιδεών μιας και η δυναμική τους εστιάζεται στον συνεταιρισμό ανθρώπων με κοινούς σκοπούς και στόχους. Με αυτό τον τρόπο καλλιεργείται η επιχειρηματική κουλτούρα στα μέλη, δηλαδή το κοινό όραμα και τους δίδεται η δυνατότητα να μετεξελιχθούν σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.

Λόγω των δύσκολων κοινωνικο – οικονομικών συνθηκών καθώς και του μη φιλικού περιβάλλοντος επιχειρηματικότητας στην χώρα μας σήμερα, τα μέλη αυτών των επιχειρήσεων σπαταλούν μεγάλο μέρος των διαθέσιμων πόρων και του παραγωγικού χρόνου τους σε διαχειριστικές διευθετήσεις και «αμελούν» θέματα που αφορούν τους επιχειρηματικούς σκοπούς.

Ένα από τα κρίσιμα ζητήματα που αμελείται σε αυτούς τους νεοσύστατους μικρούς οργανισμούς είναι το Βranding, δηλαδή η αναγνωρισιμότητα του εμπορικού σήματος και η μετάδοση της κουλτούρας της επιχείρησης. 

Το branding αποτελεί βασικό εργαλείο δράσης, λόγω του χαμηλού κόστους σε βάθος χρόνου και της έκτασης που μπορεί να δώσει στο να γίνονται γνωστά τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των οργανισμών. Είναι η σύνδεση της κουλτούρας και των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών στον τελικό χρήστη τους μέσω ενεργειών ενημέρωσης, προώθησης και διαφήμισης.

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις πρέπει να στηριχθούν στο branding διότι «ταιριάζουν» λόγω του κυρίαρχου ρόλου που έχει η έννοια «Άνθρωπος». Από τον ιδρυτικό νόμο τους (4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις») περιγράφεται ακριβώς αυτός ο ρόλος μιας και οι σκοποί τους είναι η ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης, της καινοτομίας, η κάλυψη κοινωνικών αναγκών, η δημιουργία θέσεων εργασίας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων κ.α.

 Η ανθρωποκεντρική αυτή προσέγγιση της επιχειρηματικότητας είναι συνυφασμένη με το Branding. Το Branding θα προωθήσει την κουλτούρα του οργανισμού μέσα από τους μηχανισμούς του και θα αναδείξει τη μικρή επιχείρηση έτσι ώστε να αποκτήσει ταυτότητα γρήγορα.
Φωτο : Παράδειγμα καλής πρακτικής, είναι η περίπτωση του 1ου νυχτερινού αγώνα σε επαρχιακή πόλη στην Ελλάδα, τη Λαμία, με την επωνυμία Lamia Night & Run (http://www.lamiarunfestival.gr/el) ου διοργανώνεται από την ΕΡΙΒΩΛΟΣ ΦΘΙΑ Κοιν. Σ. Επ. Η εκδήλωση σε λιγότερο από ένα χρόνο έγινε γνωστή τόσο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η ομάδα που συγκρότησε τον συγκεκριμένο οργανισμό στηρίχτηκε σε μεγάλο βαθμό στο branding, δίδοντας το καλύτερο αποτέλεσμα στους συμμετέχοντες. Αυτό επιτεύχθηκε γιατί στηρίχθηκε σε τέσσερεις (4) πυλώνες. Αυτοί ήταν: 
  • Προσέγγιση της εκδήλωσης με τεχνοκρατικό τρόπο, δημιουργώντας επιχειρησιακό σχέδιο για την προσέγγιση θεσμικών φορέων και χορηγών.
  • Μετάδοση της κουλτούρας του εγχειρήματος σε ολόκληρη την κοινωνία μέσα από τη διαφήμιση και τα κοινωνικά δίκτυα. 
  • Καινοτομία με τη δημιουργία πρότυπων εφαρμογών πληροφορικής εξυπηρέτησης του εμπλεκόμενων φορέων και συμμετεχόντων. 
  • Διατήρηση του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σύμφωνα με την διαφήμιση της εκδήλωσης.
Ο δεύτερος και τέταρτος πυλώνας έχει να κάνει κυρίως με το branding που απέδωσε τα μέγιστα μιας και οι συμμετέχοντες από οκτακόσιους (800) στη πρώτη διοργάνωση το 2013, ξεπέρασαν τους χίλιες οκτακόσιους (1.800) το 2014. Σημαντικό σημείο είναι ότι η διοργάνωση έγινε trend με συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα και όλες της ηλικιακές κατηγορίες.
Όπως φάνηκε και στο παραπάνω παράδειγμα, τα μέλη των Κοινωνικών Επιχειρήσεων μέσα από το branding είναι σε θέση να δημιουργήσουν κάποιο trend, δηλαδή κάποια τάση σε προϊόν ή υπηρεσία που θα την ακολουθήσουν μαζικά οι πελάτες και με τον τρόπο αυτό να γίνει ο οργανισμός ιδιαίτερα ανταγωνιστικός.


Το branding και η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ίσως μπορέσουν να προσδώσουν μια νέα κουλτούρα σε ανθρώπους με όραμα για δημιουργία ακόμα και στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που διανύουμε.


Τα τελευταία δέκα χρόνια εργάζεται ως Τεχνικός Σύμβουλος & Project Manager σε Συγχρηματοδοτούμενα και Εθνικά Έργα. Έχει ειδικευθεί σε Περιφερειακά Προγράμματα, σε Ο.Τ.Α. Α΄& Β΄ Βαθμού σε έργα που έχουν να κάνουν με την Απασχόληση, τις Υποδομές, τις Τεχνολογίες Πληροφοριών &Επικοινωνιών και τον Πολιτισμό. Συνεργάζεται με την Tropos BCo σε Θέματα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

 

© 2013 TROPOS Blog. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top