BRANDING ΚΛΑΔΟΥ: Η αξία της παραγωγής των Φρούτων & Λαχανικών μας - Σταθερή αξία των ελληνικών εξαγωγών

Ένα άρθρο απ΄την TROPOS Branding Co

Του Γιώργου Πολυχρονάκη

Η Χώρα μας ευρισκόμενη στο νοτιότερο σημείο της Ευρώπης με μεγάλη παράδοση στην καλλιέργεια φρούτων και λαχανικών προσαρμόζει σταδιακά τις καλλιέργειες της - εμπλουτίζοντας τις με νέες ποικιλίες και νέα προϊόντα στις απαιτήσεις της αγοράς ( ιδε Πϊνακα 1) και αυξάνει τις εξαγωγές της κατακτώντας χρόνο με το χρόνο μεγαλύτερα μερίδια στο λιανικό εμπόριο της Ευρ. Ένωσης αλλά και ανοίγοντας τον προσανατολισμό τους σε νέες αγορές (π.χ. Ν Ασία, Ν Αμερική, Αφρική κ.α).

Τα ιδιαίτερα ευνοϊκά κλιματολογικά χαρακτηριστικά, όπως ήπιος χειμώνας και η σχεδόν καθημερινή ηλιοφάνεια έχουν ως άμεση συνέπεια, να γίνεται η παραγωγή των προϊόντων κατά φυσικό τρόπο επί του εδάφους, στις πλέον ιδανικές συνθήκες και με όλα τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους.

Είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι νέοι αγρότες ασχολούνται με την γεωργία με ιδιαίτερο ζήλο και αναζητούν εναλλακτικές συμπληρωματικές καλλιέργειες αλλά και νέες ποικιλίες που ζητούν οι αγορές.

Απευθυνόμενος στους πελάτες μας Ευρωπαίους κ.α λιανοπωλητές, τονίζω ότι τα προσφερόμενα ελληνικά φρούτα και λαχανικά είναι όχι μόνο απολύτως προσαρμοσμένα στις επικρατούσες συνθήκες ανταγωνισμού, αλλά διαθέτουν και το πλεονέκτημα ότι τα χαρακτηριστικά πολλών εξ αυτών υπερτερούν διότι :

  • παραγονται σε ένα περιβάλλον που είναι ακόμη καθαρό κάτω από τον μεσογειακό ήλιο, η ποιότητά τους είναι υψηλή, η διατροφική τους αξία είναι επίσης υψηλή και είναι ελεγμένα και πιστοποιημένα, και έχουν όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως κατάλληλο μέγεθος, χρώμα, γεύση και φρεσκάδα

  • ανταποκρίνονται στις ειδικότερα αυξημένες απαιτήσεις του απαιτητικού καταναλωτή, για καλή εμφάνιση, ομοιογενές χρώμα, χωρίς ελαττώματα, αλλά και με θρεπτικά και υγιεινά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά Σύνθημα και Σήμα κατατεθέν πρέπει να είναι «Εύγευστα, Ασφαλή, Υγιή & Φρέσκα».

Την τελευταία πενταετία μεταξύ 2009 και 2013οι εξαγωγές μας αυξήθηκαν θεαματικά κατά 31,0% σε αξία και κατά 22,2% στον όγκο (ιδε Πίνακα 2).

Από τη μελέτη της διάρθρωσης των εξαγωγών στα αγροτικά προϊόντα, προκύπτει η συντριπτική υπεροχή των Φρούτων και Λαχανικών (νωπών και μεταποιημένων), των οποίων η εμπορική αξία αποτελεί κατά μέσο όρο στην εξεταζόμενη 5ετία το 34% της μέσης αξίας των συνολικών αγροτικών εξαγωγών.

Σημειώνεται ότι το εμπορικό πλεόνασμα στα Φρούτα και Λαχανικά ύψους 1,210 δις. ευρώ, αναδεικνύει την εξαιρετική σημαντικότητα των προϊόντων αυτών στη διαμόρφωση του εμπορικού ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων και υπερκαλύπτει το έλλειμμα που διαμορφώνεται στην κατηγορία των κρεάτων, αναδεικνύοντας έτσι με τρόπο αδιαμφισβήτητο, την υπεροχή του τομέα των εξαγομένων φρούτων έναντι του μεγαλύτερου "αντιπάλου" στη διαμόρφωση του εμπορικού ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων, τομέα των εισαγωγών κρεάτων. ( ιδε Πίνακα 3)

Τα κυριότερα εκ των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος άρχισαν να αντιμετωπίζονται με σταδιακή χάραξη στρατηγικής με εξάλειψη των υφισταμένων αντικινήτρων αλλά και την αποφυγή δημιουργίας νέων που αποβλέπει στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας με:

  • τον έλεγχο της δραστηριότητος Βαλκάνιων «εμπόρων» που δημιουργούσαν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στις υγιείς εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου.
  • την ενεργοποίηση του θεσμού του Εγκεκριμένου Εμπόρου (Approved Trader) με αυστηρά προσδιορισμένα κριτήρια
  • την ενεργοποίηση του θεσμού του Εγκεκριμένου Τελωνειακά Φορέα (Registered Exporters) που η ολοκλήρωσή του θα λύσει πολλά εκ των προβλημάτων λειτουργίας των Τελωνείων μέσω των Απλουστευμένων Τελωνειακών διαδικασιών .
  • την επίσπευση υπογραφής διμερών φυτοϋγειονομικών πρωτόκολλων συνεργασίας για σειρά προϊόντων με χώρες της Ασίας, τη Νέα Ζηλανδία και της Αυστραλίας.

Είναι απαραίτητο να τερματισθεί η σε βάρος των παραγωγών φρούτων και λαχανικών πρακτική της διευκόλυνσης στην πράξη των εισαγωγών ομοειδών προϊόντων τρίτων χωρών, τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο.

Τέλος θεωρώ επίσης απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη τις αρνητικές επιπτώσεις στον τομέα οπωροκηπευτικών κατά την υπογραφή προτιμησιακών συμφωνιών με τρίτες χώρες, που έχουν παρόμοια παραγωγή με τις χώρες της Ε.Ε ,

Ελπίζω εντός του 2014, να επιτευχθεί εξάλειψη όλων των αντικινήτρων προς βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μας για την διατήρηση του μεριδίου μας στις παραδοσιακές καταναλωτικές αγορές αλλά και συνέχιση του αυξημένου ρυθμού εξαγωγών των φρούτων και λαχανικών.

 About Author: Γιώργος Πολυχρονάκης
Ο Γιώργος Πολυχρονάκης είναι Ειδικός Σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής, Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών INCOFRUIT-HELLAS. Είναι Chairman – Committee on Citrus της EUCOFEL - European Fruit and Vegetables Trade Association, Μέλος της “Επιτροπής Διευκόλυνσης Εμπορίου, ,της «Ομάδας εργασίας εμπειρογνωμόνων προς υποβολή προτάσεων για τη θέσπιση στρατηγικής για την ανταγωνιστικότητα στη γεωργία» και της «Επιτροπής Συνέργειας για την Οικονομική Διπλωματία», Συνεργάτης της World Bank Group to enabling the business of agriculture report,ως και της Tropos Branding Co για τα θέματα εξαγωγών των ελληνικών οπωροκηπευτικών.

 

© 2013 TROPOS Blog. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top